Alpha Preparation   General


About the General category (1)

This is category for general discussions, questions, etc. Here you may find organisational FAQ and administrative information that Telerik Academy Team posts. Please consider all other specific subcategories before pos…

Cognitive test ( 2 ) (22)
Is UX Design Important! (2)
Еntrance exam prep. course (for beginners) (2)
Когнитивен тест (11)
Тест Когнитивна оценка (4)
Среща с менторите преди лекцията - .NET (3)
Задача Spiral Matrix (3)
Question (4)
Java Alpha Program 2 Dec (2)
Въпрос относно изпращане на решения в системата Judge (3)
Няколко въпроса за Telerik alpha academy (4)
Няколко въпроса относно програмата (3)
No email with activation link for cognitive test (8)
QA курс ново издание (2)
Кога ще бъде следващата Javascript Alpha програма? (7)
Alpha QA Next Edition (2)
Alpha acceptance (10)
Next JavaScript programm (4)
Apply registration Error (4)
Когнитивен тест UX/UI (3)
Проблем при записване за изпита по c# на 10 май (6)
Предлагате ли онлайн/дистанционна форма на обучение? (3)
JavaScript подготовка (3)
Уточнения относно програмата на Telerik Academy Alpha (JavaScript) (3)
Работа при Партньор (2)
График на часовете JS 1st of July (2)
Видео уроци за подготовка за кандидатстване в програма Alpha (10)
Мога ли да платя таксата за обучение в програмата със собствени средства, без да сключвам договор с банка? (4)
Start of Java Academy question (4)