Alpha Preparation   General


About the General category (1)

This is category for general discussions, questions, etc. Here you may find organisational FAQ and administrative information that Telerik Academy Team posts. Please consider all other specific subcategories before pos…

Приети курсисти в година 2019та (1)
Следващо обучение (6)
.NET разработка с ОС различна от Windows? (2)
Cognitive Test (10)
Мога ли да отпадна по време на програмата, ако не се представя добре на текущото оценяване? (3)
Как мога да си възстановя профила? (10)
Подходящо ли е обучението за мен, ако нямам опит в програмирането? (2)
Как и кога мога да кандидатствам? (1)
Мога ли да платя таксата за обучение в програмата със собствени средства, без да сключвам договор с банка? (1)
Какво представлява програмата Telerik Academy Alpha? (1)
Каква е продължителността на обучението? (1)
Предлагате ли онлайн/дистанционна форма на обучение? (1)
Каква е заетостта ми по време на програмата? (1)
Кога ще е следващият прием за Telerik Academy Alpha .NET/JavaScript/Java/Java+Android? (1)