Alpha Preparation   General


About the General category (1)

This is category for general discussions, questions, etc. Here you may find organisational FAQ and administrative information that Telerik Academy Team posts. Please consider all other specific subcategories before pos…

Работа при Партньор (2)
Няколко въпроса за Telerik alpha academy (2)
График на часовете JS 1st of July (2)
Видео уроци за подготовка за кандидатстване в програма Alpha (10)
Мога ли да платя таксата за обучение в програмата със собствени средства, без да сключвам договор с банка? (4)
Start of Java Academy question (4)
Някой да шерваме апартамент в Младост? (2)
Завършване с Telerik Alfa : твои проекти? (3)
Cognitive test (19)
2019 JS feb-aug FB group (2)
Upcoming courses (2)
You submitted too many submissions? (3)
Квартира (1)
How to cancel current course (2)
Workshop points (4)
По-сложни задачи (2)
Приети курсисти в година 2019та (1)
Следващо обучение (6)
.NET разработка с ОС различна от Windows? (2)
Python обучение (4)
Cognitive Test (10)
Мога ли да отпадна по време на програмата, ако не се представя добре на текущото оценяване? (3)
Как мога да си възстановя профила? (10)
Подходящо ли е обучението за мен, ако нямам опит в програмирането? (2)
Как и кога мога да кандидатствам? (1)
Какво представлява програмата Telerik Academy Alpha? (1)
Каква е продължителността на обучението? (1)
Предлагате ли онлайн/дистанционна форма на обучение? (1)
Каква е заетостта ми по време на програмата? (1)