Няколко въпроса за Telerik alpha academy


#1

Здравейте, от доста време следя академията(Telerik Alpha academy Javascirpt) и чета за нея, но има няколко въпроса, които ме вълнуват и някои неща които са ми неясни.

Одобряването на кандидатите за програмата става, чрез изпит на фундаменталностите на даден език за програмиране. Аз вече знам фундаменталностите и имам няколко малки проекта на този език, нужно ли е да ходя на работилниците, които организирате преди изпита?

Договора, който се подписва е преди или след изпита?

Ако по време на обучението решим, че това с което се занимаваме не е за нас или е прекалено трудно и напуснем, има ли последствия и в такъв случай какво става с договора, който ние подписваме в началото на обучението?

При успешно завършване на академията ние ще трябва да си намерим работа при спонсори на Telerik. Колко време трябва да работя във фирма спонсор, докато обучението ми бъде изплатено. Аз ще получавам ли заплата при този работодател или чак като се изплати обучението ми ще започна да получавам заплата?

Времето за изплащане на таксата за обучението започва след като започна работа при ваш спонсор или 6 месеца след успешното завършване на академията?

След като завърша академията като стажант или junior програмист ще мога да започна работа?

Благодаря ви за отделеното време. :slight_smile:


#2

Привет, Стефан,

Благодаря ти за интереса към програмата. Пиша по-долу с отговори.

Приемът в програмата е на база холистичната ти кандидатура - под внимание се взима комбинацията от резултата ти от входен изпит (конкретно за Telerik Academy Alpha JavaScript входен изпит може да бъде държан само на езика JavaScript), резултата ти от когнитивен тест, прикачено CV, мотивация за участие в програмата, представяне на интервю (ако бъдеш поканен на такова). Работилниците за подготовка за изпит не са задължителни, но ако присъстваш и/или решиш задачите от работилниците, ще получиш допълнителни бонус точки (по 10 т. за всяка работилница/група задачи).

Договор за участие - всеки курсист, поканен да вземе участие в програмата, подписва договор за участие. Това се случва приблизително около месец преди старта на програмата. В случай че бъдеш класиран, ще можеш да се запознаеш с всички детайли от договора. Ако решиш да се възползваш от условията на банката-партньор, ще трябва да подпишеш и договор с банката.

Първите 8 седмици от обучението са т.нар. пробен период, в който взаимно тестваме успешното ти участие в програмата. В случай че отпаднеш в този период (по свое желание или наше настояване), не дължиш такса за обучение и договора ти се прекратява без последици.

Ако завършиш успешно обучението си, имаш възможност 6 месеца свободно да търсиш работа във всички компании на пазара. В случай че стартираш работа при фирма, която е наш партньор, тя покрива разходите за обучението ти. Обикновено изплащането на това задължение става в рамките на 1-2 месеца след старта на работа. Разбира се, получаваш и заплащане спрямо договорката си с работодателя.

Относно заплащането – таксата за обучение може да бъде заплатена самостоятелно преди старта на програмата или да стане дължима 6 месеца след завършване на програмата, ако курсиста се е възползвал от предложението на банката-партньор. В случай че е избрал втория вариант, курсиста може да изплаща сумата в период до 2 години на вноски, като първата вноска се изисква едва 6 месеца след успешно завършване. Разбира се, остава възможността курсистите да стартират кариерата си и при един от над 40-те ни партньора след приключване на обучението си. В този случай курсистите не дължат такса за обучението си, т.к. тя се покрива от партньора ни.

Различните компании поставят различен ранк на позициите си спрямо техните вътрешни политики. Затова и курсистите от алумни мрежата ни стартират работа на разнообразни позиции спрямо компанията - Intern, Junior, a немалка част и Regular Software Engineer.

Оставам на разположение.

Поздрави,
Невелина