JS New Course

Здравейте!
Има ли актуална информация за конкретните дати на early bird и final entrance exams за следващия JavaScript курс, понеже изглежда има объркване на сайта?

1 Like

Привет, @danaella.zlateva ,

Благодаря за запитването.
Alpha JavaScript програмата е с отворен прием , а самия старт на програмата ще бъде в началото на април 2023-та година.

Подготвителният курс ще е с начало на 21 януари до 25 февруари, срока за кандидатстване е до
8 януари.Препоръчваме при кандидатстване да маркираш желанието си за участие в подготвителния курс по Основи на програмирането.

Датите на предстоящите входни изпити ще бъдат, както следва:

Early Bird- 10 януари

Final entrance exam- 8 март

Alpha JavaScript програмата ще е с начало на 3 април до 15 септември.

Оставам на разположение.

Поздрави,
Анна

2 Likes