Alpha 49 JS Discord?

Ще направим ли за Alpha 49 JS канал в Дискорд? От сега да можем да обсъждаме и разменяме информация. Софт скийлса да развиваме :slight_smile: и да споделяме решения на проблеми и тнт.