Coding tasks 8 Variables

Здравейте,
На 8 задача от Variable ми дава грешен отговор и не мога да разбера защо
String firstLine= scanner.nextLine();

  String secondLine= scanner.nextLine();

  int sum1= Integer.parseInt(firstLine);

  int sum2=Integer.parseInt(secondLine);

  int result1=sum1+sum2;

  int result2=sum1-sum2;

  int result3=sum1*sum2;

  int result4=sum1%sum2;

  int result5=sum1*sum2;

  System.out.printf("%d %n %d %n %d %n %d %n %d",result1,result2,result3,result4,result5);

Здравей,
при твоята имплементация result3 и result5 не се различават.
Погледнах условието сега:

 • The result of a powered to b —> това e а на степен b

ако го оправиш, би трябвало да сработи:)
Успех!

p.s. форматирането на новия ред е \n, a не %n :slight_smile: т.е. би изглеждало така:
System.out.printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d",result1,result2,result3,result4,result5);
(дори да е вярна задачата не би минала в judge без правилното форматиране)

1 Like

Здравейте,
Благодаря за отговора. Наясно съм с условието, че а е на степен b, но не знам как да го изпиша. За това съм го умножила.

Здравей,

Въпросът не е на изписване, а на изчисление. Ако а=2, и b=3 то 2 * 3 = 6, а 2 на степен 3 = 8.

Опитай да потърсиш в Google как се изчислява а на степен b в Java (или a powered to b).

Петър

p.s. @denski.bg %n също служи за нов ред, когато имаме форматиране на стринг :slight_smile:

1 Like

Good to know! :slight_smile:
Ръннах кода сега (щот съм Тома неверни), проблемът всъщност са спейсовете - тях не трябва да ги има :slight_smile:
т.е. да е System.out.printf("%d%n%d%n%d%n%d%n%d", …) за да се печата както очаква judge.
Поздрави!