Loop Python

Здравейте, не мога да разбера как мога да принтирам въведените числа.
Идеята е да ги принтирам с loop а не с list.
n=int(input())

for i in range(n):

a=int(input())

input 3 1, 6 ,8
output 1, 6, 8

Може ли да дадеш повече информация какво точно искаш да направиш и ако е свързано с някоя задача, да я прикачиш и нея?

Аха, принципно е хубаво да се поопише какво точно се иска в задачата.

Иначе чисто от това, което се вижда вероятно имаш инпут:
3
1
6
8
Първият ред е броя на числата, които ще се подадат. В такъв случай, ще трябва да си създадеш някакво контейнерче за данни (в Python може да е лист, например), в което да си пазиш инпут данните. Това се прави с цел да ги принтираш заедно накрая. Примерно:

n_nums = int(n)

nums = []

for i in range(n_nums):
nums.append(int(input))

for num in n_nums:
print(num)

По този начин четеш, а след това принтиш наведнъж (но всяко на нов ред) всички подадени числа.

1 Like

Самият ми въпрос беше дали е възможно да изкарам въведениети числа само с for цикъл, без да ползвам лист. Примерно въвеждам 3 и програмата взима 3 числа. Как мога да ги запаметя и да ги изкарам без да ги вкарвам в лист. Или така няма да стане.

Ако искаш да прочетеш 3 числа и да ги имаш на разположение след прочитането, трябва да ги запаметиш в нещо.

1 Like

Тоест мога само в лист да ги запаметя? Не мога да им дам стойност numbers и с for цукъл да ги изкарам, а мога с лист numbers []. Благодаря за бързите отговори!

Ако след четенето ще ги ползваш - винаги трябва да се запишат в нещо. Ако искаш да са на едно място, може в лист, или друга структура от данни. Ако знаеш че винаги ще са еднакъв брой, вариант е да ги запаметиш в отделни променливи (ако са 3 - a = int(input()), b = int(input()), c = int(input()))

1 Like