Reverse decimal number [Technical] (5)
Sort Three Numbers проблем [Alpha Preparation] (12)
Early Bird exam [Exams] (3)
Exams [Exams] (5)
Mock Exams [Exams] (4)
Arrays Workshop Sort Numbers [Alpha Preparation] (13)
Odd or Even Product [Technical] (3)
Бягане с благотворителна цел - Светулки рън [Uncategorized] (3)
Onsite Event [Alpha Preparation] (5)
В какъв ред трябва да върви прогреса ми? [Alpha Preparation] (4)
Min,Max,Sum and Average [Workshops] (11)
Preparation tasks for 11 Nov Java exam [Materials] (4)
Convert Degrees [Technical] (3)
Квартира близо до академията [Uncategorized] (2)
Entance Exam [Exams] (5)
Въпрос за сертификатите за училищната академия [Uncategorized] (1)
Може ли да качите при подготвителните материали записите от изминалите уъркшопи? [Materials] (5)
Изпит Октомври Ноември 2019 [Uncategorized] (2)
Кога ще бъдат следващите програми за .NET и JavaScript? [Uncategorized] (4)
Няколко въпроса за Telerik alpha academy [General] (4)
Няколко въпроса относно програмата [General] (3)
Loops Exercise- Calculate 3 example [Technical] (5)
Word Anagram [Technical] (5)
Java Alpha Program 2 Dec [General] (2)
Peime Triangle and Word Anagram [Technical] (2)
Java Alpha New Entrance Exam 20 Aug ( 2 ) [Exams] (30)
Java книги [Uncategorized] (1)
Kitty(Javascript) [Technical] (5)
Четни Числа [Alpha Preparation] (3)
Електронно съобщение (Java) [Alpha Preparation] (3)