Largest Three Numbers / Loops (Solved)

Здравейте,

Боря се периодично с тази задача от няколко часа и стигнах до решение което на моите тест inputs връща правилен output, но единствено fail’вам тест case #4 което ми казва - " Your output (clipped)

14, 12 and 11"

И наистина не знам къде ми е грешката, благодаря за помощта предварително :slight_smile:

N = int(input())

largest_num = -501
s_largest_num = -502
t_largest_num = -503

for i in range(1, N + 1):
num = float(input())
if largest_num < num:
temp = s_largest_num
s_largest_num = largest_num
largest_num = num
t_largest_num = temp
if largest_num > num and s_largest_num < num:
temp = s_largest_num
s_largest_num = num
t_largest_num = temp
if largest_num > num and s_largest_num > num:
t_largest_num = num

print(f’{int(largest_num)}, {int(s_largest_num)} and {int(t_largest_num)}')

Няма значение, разбира се щом кача пост намирам правилното решение, ето го и него:

N = int(input())

largest_num = -501
s_largest_num = -502
t_largest_num = -503

for i in range(1, N + 1):
num = float(input())

if num > largest_num:
  t_largest_num = s_largest_num
  s_largest_num = largest_num
  largest_num = num
elif num > s_largest_num:
  t_largest_num = s_largest_num
  s_largest_num = num
elif num > t_largest_num:
  t_largest_num = num

print(f’{int(largest_num)}, {int(s_largest_num)} and {int(t_largest_num)}')