Информация за "Upskill UX/UI Design" курса

Здравейте,

Никъде не намерих информация, дали споменатите лекции “Monday - Wednesday (6:00-9:00 pm).
2 to 3 times/week” се записват и доколко присъствието в отречения час е задължително?

Ако нямаме възможност да посещаваме лекциите в този часови диапазон, но гледаме записа (предполагам има такъв), това би ли навредило на обучението?

Благодаря

Привет, @GeorgiPenev

Благодарим за запитването. Пишем с информация, че ще имате достъп до записи от лекциите, но присъствието в програмата е задължително и не е възможно да отсъствате повече от три пъти в продължение на цялата програма.

Поздрави,
Марина

1 Like