Имейл от Телерик?

Този имейл валиден ли е и каква му е целта?!
Няколко човека получаваме такива, а изглеждат доста съмнително - прилича на фишинг атака.
Моля за повече информация!

Привет, @aureliusDeveloper ,

Благодарим за запитването.

Спрямо подписания договор за участие и изискванията на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), както и изборът на курсиста да заплати таксата за обучение чрез финансиране от Банката по чл.2 т.3 от договора е необходимо да дадеш изрично сългасие, предоставените данни и документи да бъдат разкривани и да съдействаш, в случаите на контролни и/или одитни процедури от надлежни контролни органи и институции.

Оставаме на разположение.

Поздрави,
Екипът на Телерик Академия

1 Like
  • потвърждавам и се съгласявам да съхранявам всички писмени документи във връзка с провеждане и финансиране на обучителната програма за целия период на обучението и 5 (пет ) години след получаване финансирането от финансиращата Банка;

След като кредита бъде изплатен и при прекратяване на отношенията ми с банката трябва ли да пазя тези документи ?!

Също така виждам, че имената ми са объркани в деклрацията.

Привет, @aureliusDeveloper ,

Потвърждаваме, че можеш да запазиш документите след прекратяване на отношенията ти с банката.
Можеш да достъпиш коригирана декларация на този линк .

Поздрави,
Екипът на Телерик Академия