Подходящо ли е обучението за мен, ако нямам опит в програмирането?

С онлайн материалите опитът ни показва, че всеки начинаещ може да се подготви за близо 2 месеца. Разбира се, подготовката е строго индивидуална и всеки сам трябва да прецени колко по-рано да започне да се подготвя. Дори и да нямате предишен опит в програмирането, нашите материали за напълно достатъчни, за да се самообучавате по тях и да преминете изпита успешно.

2 Likes

8 posts were split to a new topic: Как мога да си възстановя профила?