"Wrong Answer" + "Short circuit [N/A, N/A]"

Здравейте :slight_smile:

Системата за оценка ми връща интересен резултат на задачата " Biggest of Five" в раздел “Conditional Statements Practical Tasks” - “Wrong Answer” на първия тест и “Short circuit [N/A, N/A]” на останалите.
Кодът е този (и в IntelliJ Idea се държи подобаващо):

---------- code start ------------------

import java.util.Scanner;

public class BiggestOfFive {
public static void main(String[] args) {
Scanner ui = new Scanner(System.in);
double[] numbers = new double[5];
double currentNumber;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
currentNumber = Double.parseDouble(ui.nextLine());
numbers[i] = currentNumber;
}
System.out.println(Math.max(Math.max(Math.max(numbers[0],numbers[1]),Math.max(numbers[2],numbers[3])),numbers[4]));
}
}
----------- code end --------------

Моля, дайте малко акъл на новака :wink:

Поздрави,
Иван Михайлов

Здравей, Иван

Страхотно, че писа :slight_smile:

  1. В условието на задачата е написано да я решиш с if-a (Write a program that finds the biggest of 5 numbers that are read from the console, using only 5 if statements.), предполагам е свързано с материала, който сте взели. Това си е твое решение разбира се :slight_smile:
  2. Погледни какъв се очаква да е Output-a
  • input : 4 4 4 4 4
  • output : 4
    и какво ти връща програмата:
    image

Помисли какво трябва да направиш, за да оправиш output-та. Ако не го измислиш пиши пак :wink:
Имайте предвид, че системата е много чуствителна към output-а и трябва да е точния формат, който се изисква.

2 Likes