Wrong answer (Calculate Complex Sum, C# Fundamentals)

preparation
practical-tasks

#1

Здравейте,

Решавам задачата в C# Fundamentals > Loops > Practical tasks > Calculate Complex Sum.

Условието е следното:

Write a program that, for a given two numbers ~N~ and ~x~, calculates the sum below.

~S = 1 + \frac{1!}{x} + \frac{2!}{x^2} + \cdots + \frac{N!}{x^N}~ което е CodeCogsEqn

Use only one loop. Print the result with 5 digits after the decimal point.

Написания код минава 4 от 5 теста, като на #4 дава интересен резултатат. Кода ми е както следва: https://pastebin.com/GZPHZZxQ

image

Пробвах със тип double без промняна. Пробвах различни стойности за N и x. Примерно 17 и -4 показват негативен резултат, но не знам как да подходя систематично.

Всяка насока е добре дошла.


#2

Здравей,

Решението ти е верно, запетаята във форматирането обаче е проблем.
Пробвай да принтираш по тозин начин

Console.WriteLine("{0:0.00000}", sum);

Поздрави,
Радко


#3

Радко, много съм благодарен, това реши проблема.