Забравено зарядно - Workshop .NET

Здравейте,
след workshop-а днес остана едно зарядно в залата.

Който го разпознае, да пише.

1 Like