Workshop Java - 23 January (Wednesday)


#1

На този workshop ще разгледаме задачите от пробните входни изпити и ще обобщим какво е необходимо да знаете за да станете част от програмата.

Регистрация
Запазете вашето място

Задачи
Първо трябва да влезете в нашата система.


#2

Здравейте!
Моля да решим задача 3 от Mock Exam 2 - https://judge.telerikacademy.com/problem/04horsepath
И по възможност https://judge.telerikacademy.com/problem/000squareroot

Благодаря предварително :slight_smile:

Диди


#3

Здравей ,Mock Exam ги има решени тук


#5

Здравей,
решението на square root го има в коментарите под задачата - условието е неясно, но се търси sqrt(x)=12345, x=? :slight_smile:


#6

Благодаря :slight_smile:
Всичко се изясни, но явно не само аз съм залитнала в обратна посока :wink: