Word or Number 2

Здравейте, бихте ли съдействали с едното условие на задачата, свързано с конкатенирането на думите. Успявам със сбора на числата, но не мога да се сетя, какво да изпозлвам, че да ми събира стринговете и да ги разделя с тире. Това е условието -

You are given an integer number n and then n new lines of text: numbers or words (see Problem 6). This time when we have a word we concatenate it with the previous words with a dash - between them. If we have a number we add it to all previous numbers.

  • The input starts by the number n (alone in a line) followed by n lines, each holding a text without a space.
  • Again all words contain no digits.

Кода ми до момента е този - import java.util.Scanner;public class WordorNumber2 { public static voi - Pastebin.com

Благодаря предварително. :slight_smile:

Здравей,
най-простият начин е да си добавяш към words резултата 1 по 1 инпут редовете, които са думи, и да добавяш тире след всяка. В твоя код ще изглежда така в if-а на ред 15


allWords = allWords + input + "-";

Не виждам условието на задачата и примерния аутпут, но за да не принтираш накрая последното тире, може да принтираш субстринг от allWords без последния символ :slight_smile:

Успех!

1 Like

Супер! Завърших я, заедно с изхода, когато няма никакви думи. Мерси много :slight_smile:
Пускам кода тук : import java.util.Scanner;public class WordorNumber2 { public static voi - Pastebin.com

1 Like