Задача Word Anagrams от Mock Exam 2

Здравейте
Затруднявам се със следната задача.
https://pastebin.com/cqUva7W5 - Решението ми
Не мога да видя къде и каква грешка допускам, бих бил благодарен за малко насока.

Здравей,
Подхода ти е правилен, но ми се струва че не обхващаш всички случаи. Пробвай да инициализираш
boolean isEqual = true;
И ако не са равни да го сетнеш на false.

1 Like