Не мога да отворя задачите за Variable в платформата

Здравейте,
Като отварям менюто Data Types and Variables ми излизат видеа, а не задачите.
Благодатя

Задачите са малко по-надолу в същата страница:

Test your knowledge

Data Types and Variables Coding Tasks.

1 Like