Задача "Оценки" - проблем с няколко теста


#1

Здравейте, колеги

Моля за съдействие на тази задача: https://judge.telerikacademy.com/problem/l2p2ocenki
Това ми е кода: https://pastebin.com/sKZ0gkKM

5 теста не ми излизат и не знам, къде е грешката:

Поздрави,
Петър


#2

Здравей Петър,

промени int на double и си ти :slight_smile:

Поздрави,
Мишо


#3

Здравей Мишо,

Благодаря за отговора, но и с double, резултатът отново е същия. Аз, затова се и зачудих какъв може да е проблемът.

https://pastebin.com/jNuMEUyS


#4

Здравей, Петър,

Според мене условието на задачата не е формулирано коректно (или поне е неясно). В авторското решение можем да забележим, че ако някоя от двете крайни оценки - максималната или минималната - се среща повече от веднъж в списъка, то тя се отстранява от него само веднъж, така че броят на оценките във филтрирания списък винаги е с 2 по-малък от първоначалния брой. Отстраняването на всички срещания на крайните оценки на ред 22 от кода може да се избегне, например като този ред се замени с:

int indexOfMin = nums.IndexOf(nums.Min());
int indexOfMax = nums.IndexOf(nums.Max());
List<double> query = nums.Where((x, i) => i != indexOfMin && i != indexOfMax).ToList();

За повече информация: IndexOf, Where.

Поздрави,
Иван


#5

Благодаря ти! 100/100 :slight_smile: