Проверка на домашни

important
tasks
preparation
java

#1

Здравейте!

Искам да попитам относно един тип коментари, който получавам под домашните си работи, който се повтаря. Идеята е, че не съответват на зададените условия от дадена задача:

1."Проблем 4 - нерешена съобразно заданието/ решава се по judje."
2."Task 5:
Totally missed the point. Instead of building if-else statements, they used the Math.max funtion to determine
the biggest number which was not the goal in our topic."
3. "Task 10:
Missed the point of using Java’s in-built function of parsing date and time."

Всичките ми въпроси са относно самите условия на задачите, тъй като коментарите не съответстват на съответните задания:
1. Когато имаме условие, трбява ли да търсим подобно в judge системата или трябва да си ги пишем както е зададено в условието?
2. Когато изрично не се споменава начин на решаване на задачата има ли някакви неписани правила относно какво можем и трябва да ползваме за да стигнем до съответното решение?
3. Когато имаме “hint” задължително ли е да се ползва или може по своя логика и начин да стигнем до решението да задачата?

Благодаря предварително!
Поздрави,
Мики


#2

Искам да добавя и още един въпрос.
Тъй като, често получавам “It can be improved.” при критерий номер 3, при оценяване на домашните работи. Какво е добре форматиран код: Просто лесно четим код, който отговаря на зададените условия и е разделен на отделни параграфи за отделните стъпки или нещо повече? Ако е нещо повече, може ли да ми дадете съвет как да го постигна?


#3

Здравей, Мики,

А: Не, не е необходимо.


А: Има само едно неписано правилно - колкото по-кратко едно решение, толкова по-добре. Под “краткост” се разбира брой инструкции, не редове код.


А: Не е задължително да се използва, но вероятно значително ще улесни решението.
Както вече сте се ориентирали, използваме Peer Review за проверка на домашните. Този подход, както всичко останало, има предимства и недостатъци, но се препоръчва в ситуации, в които говорим за много начинаещи или пък много напреднали учащи.

  • при начинаещи - предимството е, че могат да се запознаят с най-различни решения, а и стимулира необходимостта върху един проблем да се погледне под друг ъгъл.
  • при много напредналите - в нашия случай не ни вълнува какви са предимствата, но накратко - там може да се разчита на адекватна обективна оценка.

От друга страна, недостатъкът на този подход е, че се прави от хора.

Едо


#4

Много Ви благодаря! :blush: