Четни Числа

preparation
java

#1

Здравейте,

Тази задача гърми на 3 от проверките с (java.lang.NumberFormatException). Опитах с какви ли не инпутс, но не мога да получа тази грешка локално. Не виждам и защо изобщо я получавам, след като съм си стерилизирал стринга, махайки всички проблемни символи. https://pastebin.com/sMsG09pi

Благодаря за съдействието :slight_smile:


#2

Здравей, Младен,
Изтриването на всички символи, които не са цифри или интервали, може да доведе до това две числа, разделени с една или повече букви, да се слеят в едно число (и в частност да образуват десетично число, което е твърде голямо да се побере в променлива от тип int, откъдето може да дойде и изключението java.lang.NumberFormatException, генерирано от метода Integer.parseInt()). Предполагам, че ако вместо с празен стринг, нежеланите символи се заменят с интервал, тестовете ще минат. (Доколкото разбрах от грешните отговори, които имах с първоначалното си решение на тази задача, според автора на задачата подстрингове от вида "[a-zA-z]+[0-9]+" или "[0-9]+[a-zA-z]+", в които една или повече цифри са долепени без интервал до съседните им букви, също се приема, че съдържат числа.)


#3

Благодаря Ви, наистина се получи заменяйки “” с " "
Никога нямаше да се сетя сам :smile: