Задача Игра с числа

tasks

#1

Здравейте.
Имам нужда от помощ.
Не мога да разбера, защо програмата ми не работи правилно и не минава, нито един тест, а с примерните в judge връща верни резултати.
Ето линк към задачата - https://judge.telerikacademy.com/problem/l2p1gamewithnumbers

let firstInput = gets().split(' '),
numbers = gets().split(' ').map(Number),
k = +firstInput[1],
countDivider,
maxCountDivider = 0,
winners = '';
for (let i = 0; i < numbers.length; i += 1){
  countDivider = 0;
  for (let j = 2; j <= k; j += 1){
    if (numbers[i] % j === 0 && k % j === 0){
      countDivider += 1;
    }
  }
  numbers[i] = countDivider;
  if (maxCountDivider < countDivider){
    maxCountDivider = countDivider;
  }
}
if (maxCountDivider === 0){
  print('No winners');
}
else{
  print(maxCountDivider);
  for (let i = 0; i < numbers.length; i += 1){
    if (numbers[i] === maxCountDivider){
      if (winners !== ''){
        winners = winners + ' ' + (i + 1);
      }
      else{
        winners += (i + 1);
      }
      
    }
  }
  print(winners);
}

#2

Привет,
https://pastebin.com/JMNSqhQz
входа е некорект , т.е. има интервали след последният елемент
приложи trim() :wink: , разбрах го по трудния начин :slight_smile:


#3

Благодаря много!!
Минаха всички тестове. :slight_smile:


#4

Привет,
Помощ за “Оценки” ???


#5

Благодаря,но я реших с помощта на editorial-a.


#6

Не такаа, джаст хелп хм