Украса на кея


#1

Здравейте!
Тази задача ми създава проблеми - https://judge.telerikacademy.com/problem/l3p2ukrasanakeya
Не мога да видя грешка в логиката си и не мога да се сетя за поредица от числа при която логиката ми не работи!

let n = +gets();
let arr = gets().split(' ').map(Number);

arr.sort(function (a, b) { return b - a });
let sum1 = arr[0];
let sum2 = 0;

for (let i = 1; i < arr.length; i += 1) {
   if (sum1 >= sum2) {
      sum2 += arr[i];
   } else {
      sum1 += arr[i];
   }
}

print(Math.abs(sum1 - sum2));

#2

Здравей,

С тази логика поставяш автоматично двете най-големи числа в различни групи - при ‘20 19 16 15 8’ програмата ти ще върне 8, а всъщност можеш да имаш 0 (20+19 и 16+15+8)


#3

Ясно. А изглеждаше толкова логично… но невярно… :smile:
Благодаря!