Проблем със задача Основен триъгълник

Основен триъгълник

Описание

Знаем, че обичате математиката, затова сме ви подготвили една много интересна задача, която включва както геометрия, така и прости числа.

По дадено N число, от което трябва да генерирате поредица от 1 до N включително. За всяко просто число в тази последователност трябва да отпечатате всички останали числа преди него (и самото число), независимо дали са прости или не

Забележка:

За целите на тази задача (и срещу законите на математиката) числото 1 се счита за просто .

Пример

Да кажем N=10

 • Имаме последователността 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • Простите числа са 1, 2, 3, 5, 7 - 5 прости числа , така че отпечатваме 5 реда
 • Всеки ред съдържа всички числа от 1 до PRIME_NUMBER

резултат :

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

Нека направим нещата по-прости:

 • Отпечатайте 0 , ако числата не са прости
 • Отпечатайте 1 , ако числото е просто

Краен резултат :

1

1 1

1 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 0 1 0 1

Вход

 • Прочетете от стандартния вход
 • На единствения ред намерете числото N
 • Входните данни винаги ще бъдат валидни и в описания формат. Няма нужда да го проверявате изрично

Изход

 • Печат на стандартния изход
 • Резултатът трябва да се състои от няколко реда цифри, всяка от които може да бъде 1 или 0
  • Без никакво разстояние между тях

Примерни тестове

Вход

10

Изход

1

11

111

11101

1110101

Вход

27

Изход

1

11

111

11101

1110101

11101010001

1110101000101

11101010001010001

1110101000101000101

11101010001010001010001

Моля за решение съвсем я оплесках. :slight_smile: