Кога ще разберем дали сме приети в програмата?

Не можах да намеря ресурс или отговор на този въпрос, затова питам.

1 Like

Здравей! При попълване на заявката имаше следното пояснение във имейла: After sitting our entrance exam, you will be informed on your admission status via email by Dec 4.

3 Likes

Здравейте! 4 декември мина, имате ли резултати?

2 Likes

Има още няколко часа… :smile:

От discord групата се създава впечатление, че всички които искаха да ги приемат вече са уведомени. Останалите явно не сме достатъчно достойни, даже и за формален отказ :upside_down_face:

3 Likes

Явно е така

1 Like