Обхват на изпита

Здравейте, изпитът ще включва ли Multi-dimensional Arrays и Arrays lists, както и функции?

Благодаря!

Изпита принципно включва Arrays, If-else /swich-case, loops

То ест без функции, но с Multi-dimensional Arrays и Arrays lists?

Здравей :slight_smile:

ArrayList не се изисква, но ако можете да работите с него би ви улеснил в доста ситуации.

Петър