Работа при Партньор

organisational

#1

Привет,

Относно стартирането при партньори след курса, как точно се случва процеса.
Ние ли се опитваме да търсим отворени позиции при тях, вие ли ни давате списък с отворени позиции? В краен случай накрая ако никой от тях не ни хареса, въпреки, че сме опитали, също ли трябва да заплатим курса?


#2

Привет,

Ако завършиш успешно обучението си, имаш възможност 6 месеца свободно да търсиш работа във всички компании на пазара. В случай че стартираш работа при фирма, която е наш партньор, тя покрива разходите за обучението ти. Обикновено изплащането на това задължение става в рамките на 1-2 месеца след старта на работа.

Относно заплащането – таксата за обучение може да бъде заплатена самостоятелно преди старта на програмата или да стане дължима 6 месеца след завършване на програмата, ако курсиста се е възползвал от предложението на банката-партньор. В случай че е избрал втория вариант, курсиста може да изплаща сумата в период до 2 години на вноски, като първата вноска се изисква едва 6 месеца след успешно завършване. Разбира се, остава възможността курсистите да стартират кариерата си и при един от над 40-те ни партньора след приключване на обучението си. В този случай курсистите не дължат такса за обучението си, т.к. тя се покрива от партньора ни.

Поздрави,
Невелина