Мисля че има грешка в условието на задачат!

В задачата " Sum Positive" от раздела " Types and Variables" в условието е записано да използваме формулата sum = n (n+1)/2* и мисля че е доста объркващо защото когато я използвам ми дава грешка! символа за умножение трябва да е след n, по мои наблюдения, поправете ме ако се бъркам!
Поздрави!