Проблем при задача "Добри числа"

Здравейте, може ли малко помощ със задачата Добри Числа
Условие : " Иванчо нарича едно число добро, ако то се дели на всяка негова цифра различна от 0.

Например: - 13 не е добро - не се дели на 3 - 36 е добро - дели се на 3 и на 6 - 102 e добро - дели се на 1 и на 2 - 103 не е добро - не се дели на 3

Помогнете на Иванчо като напишете програма, която намира броя на всички добри числа между дадени A и B (включително)."

" Примери

Вход

1 10

Изход

10

Обяснение - между 1 и 10 има 10 ‘добри числа’

Вход

42 142

Изход

29

Вход

256 768

Изход

50
``` "
Моето Решение - https://pastebin.com/Vf9b68S6 
Judge ми дава 85/100 с грешен отговор на 4, 7, 14 тест,  всички останали минават  от 23 теста общо.

Здравей,
дали не е защото не вземаш А и В включително?
for (int i = input[0]; i < input[1]; i++)

Иначе според мен първият if case e излишен, освен ако нямаш за цел много да намалиш времето за изпълнение, в случай, че наистина ти зададат А и В да са между 1 и 12 :slight_smile:

1 Like

for (int i = input[0]; i < input[1]; i++) липсва ти едно =, защото трябва да е включително. И бих искал, да обърна внимание, че имената на методите в C# трябва да започват с главна буква :).

1 Like