Title Search нужда от помощ

Здравейте,доста се измъчих с тази задача и накрая я докарах да работи поне за примерите които са дадени,както и за други които си измислих.И качвам я в проверката и Compile Error

Error: /tmp/tmpABzfvp/03titlesearch.cs(63,30): error CS1502: The best overloaded method match for string.Join(string, params string[])' has some invalid arguments /usr/lib/mono/4.5/mscorlib.dll (Location of the symbol related to previous error) /tmp/tmpABzfvp/03titlesearch.cs(63,35): error CS1503: Argument #1’ cannot convert char' expression to type string’

Error: /tmp/tmpABzfvp/03titlesearch.cs(63,30): error CS1502: The best overloaded method match for string.Join(string, params string[])' has some invalid arguments /usr/lib/mono/4.5/mscorlib.dll (Location of the symbol related to previous error) /tmp/tmpABzfvp/03titlesearch.cs(63,35): error CS1503: Argument #1’ cannot convert char' expression to type string’
Няколко пъти copy/paste и пак така. При мен работи,дори компилирах exe, работи на всякъде а в проверката Compile Error.
ето и кода
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Title_Search
{
internal class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string word = Console.ReadLine();
string word2 =null;

    char[] areaword = new char[word.Length];
    for (int i = 0; i < word.Length; i++)
      areaword[i] = word[i];
    var list1 = areaword.ToList();
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());
    int loop = 0;
    int x = 0;
    int j = 0;
    string str = null;
    string strno= "No such title found!";
    List<string> result = new List<string>();
    while (loop < n)
    {
      word2 = Console.ReadLine();
      char[] areaword2 = new char[word2.Length];
      for (int i = 0; i < word2.Length; i++)
        areaword2[i] = word2[i];

      
      var list2 = areaword2.ToList();
      
      
      x = 0;
      
      for ( int i = 0; i < list1.Count; i++)
      {
        
        for ( j = 0; j < list2.Count;)
        {
         
          if (list1[i] == list2[j])
          {
           
            list1.Remove(list1[i]);
            list2.Remove(list2[j]);

            x++;

          }
          else
            j++;
          

        }
        
      }
      
      
      char delim = ' ';
      str = string.Join(delim, list1);
      str = str.Replace(" ", "");
      if (x > 1)
      {
        result.Add(str);
      }
      else
      {
        result.Add(strno);

      }
      loop++;
      
    }
    for (int i = 0; i < result.Count; i++)
    {
      Console.WriteLine(result[i]);
    }
    
 
  }
}

}

Отново да помоля за помощ, само тази задача ми остана не потвърдена от системата ,дава ми Compile Error а локално работи вярно ,поне за примерите от условието. ето и условието:

Title Search

You will receive a string title which contains only small latin letters [a-z] . After that you will have to read from the input N lines of text. For each of these lines, your task is to find out if there is such a sequence in the string you receive as input on the first line ( title ). The sequence may not be on consecutive indices. Each time you find a sequence of these characters you remove it from the initial string and print the modified string. If no such sequence is found you have to print No such title found! and not modify the string.

 • Examples:
  • telerik is found in telerikacademy and the remaining string is academy
  • telerik is also found in tpeplpeprik and the remaining string is pppp

Input

 • Read from the standard input
 • On the first line you receive a string containing small latin letters [a-z]
 • On the next line you receive an integer N which represents the number of lines which you will have to read
 • On each of the next N lines you receive a string

Output

 • Print on the standard output
 • On every N line, print the result of the operation
 • Examine the sample tests for explanation

Constraints

 • 3 <= N <= 10
 • 200 <= title.length() <= 5000

Благодаря за решението в JS, не е проблем да се ползва или да намеря готово решение а дали моето работи.Локално работи, Не мога да разбера във системата защо дава Compile Error. Все пак съм начинаещ

Пробвай да си поиграеш със " " и ’ ’ , понеже гърми заради някаква “несъвместимост” , от еррор меседж-а което се вижда. Размени ги, гледай да напаснат. Джъдж е малко капризен на моменти