Sum Digits Task C#

Здравейте , някакви насоки към задачата? Не знам как да запиша числото като отделни digits…
Sum Digits

Write a program that reads a four-digit number and displays the sum of its digits

 • 1213 => 1 + 2 + 1 + 3 = 7
 • 2346 => 2 + 3 + 4 + 6 = 15

Input

 • On the first line, you will receive the four-digit number N

Output

 • On the only line of output, print the sum of digits

Constraints

 • 1000 <= N <= 9999

Input

2346

Output

15
 using System;

 namespace _7
{
internal class Program
  {
  static void Main(string[] args)
   {
    string inputData1 = Console.ReadLine();

    int a = int.Parse(inputData1); 
    int b = int.Parse(inputData1); 
    int c = int.Parse(inputData1); 
    int d = int.Parse(inputData1);
    
    int result =  a + b + c + d;  

    Console.WriteLine( result);
   }
  }
}

Един вариант е с т.н. модулно деление (%)
2346 / 1000 = 2 ;
2346 % 1000 = 346

Надявам се това да помогне, има и друг начин, но за сега пробвай този. Ако не успееш кажи да даваме още жокери

За последния се сетих как да го запиша , но до там . :confused:

string inputData1 = Console.ReadLine();

    int a = int.Parse(inputData1); 
    
    int digit1 = a % 10;  //6 
    int digit2 = a % ;  
    int digit3 = a % ;
    int digit4 = a % ; 
    

    int result = digit1 + digit2 + digit3 + digit4; 

    Console.WriteLine(result);

Така е добре, за да разкараш последното число какво трябв да направиш ?

Май се справих , отново мерси! :slight_smile:

 string inputData1 = Console.ReadLine();

    int a = int.Parse(inputData1); 
    
    int digit1 = a % 10;
    int digit2 = ( ((a - digit1) / 10) % 10) ;
    int digit3 = ( ((a - (digit2 * 10)) / 100) % 10) ;
    int digit4 = ( (a - (a % 1000)) / 1000); 
    

    int result = digit1 + digit2 + digit3 + digit4;

    Console.WriteLine(result);

Поздравления , но нямаше нужда от такива заклинания :slight_smile:
digit1 = 2346 % 10 // 6
a = a / 10; // a = 234
digit2 = a % 10 // 4
a = a / 10 // a = 23
digit3 = a % 10 // 3
a = a / 10 // 2
Тук даже няма нужда от digit4 понеже остава само последното (1-вото) число.