Submitted my application after the Early Bird Exam - Jan 11 2022, am I too late?

Привет! По стечение на обстоятелствата успях да се убедя, че искам да участвам в Alpha QA програмата, която ще се проведе през 2022, но за съжаление предадох кандидатурата и CV-то си след 11-ти януари. Също, все още не съм положил когнитивния тест.

Вече съм започнал самостоятелната си подготовка за изпита на 9-ти март, ще имам ли възможност да го положа и необходимо ли е да завърша когнитивния тест?

Благодаря предварително.

Поздрави,

Димитър