Strange Order JS

Здравейте, изпитвам затруднения със следната задача:

Strange Order

Write a program that orders a list of numbers in the following way:

  • 3,-2,1,0,-1,0,-2,1-2,-1,-2,0,0,3,1,1

You need to find out the criteria for yourself by looking at the example. You can also check the example below.

Input

  • On the only line of input, you will receive the numbers, separated by a comma.

Output

  • Display the list with the mysterious ordering applied removed, separated by a comma.

Constraints

  • 1 <= list.length <= 20

Input

3,-12,0,0,13,5,1,0,-2

Output

-12,-2,0,0,0,3,13,5,1

В джъдж гърмят последните тестове, но не мога да разбера защо
Screenshot_24

Това е кодът ми: let input = [ '3,-12,0,0,13,5,1,0,-2',];let print = this.print || con - Pastebin.com

Надявам се някой да удари едно рамо, че съвсем забих :smiley:

Здравей,

Помисли за случаите, при които някой от масивите above, below или zero са празни. :slight_smile:

2 Likes

Има проблем със запейките в аутпута,джъджа е капризен за такива неща.
На кейс 4 имаш 2 запетайки накрая,а на кейс 5 една в началото.

1 Like

Сърдечно благодаря :slight_smile: Точно оттам идват гърмящите кейсове :face_with_spiral_eyes:

1 Like

Да, а те идват от празните масиви, ама кой да се сети… :roll_eyes: