Spiral Matrix

Моля за някакво работещо решение на задачата Problem 14: Spiral Matrix от Домашно 3 .Опитвам се но не успявам да я реша и в решението трябва ли да се използва int[][] или само с for цикли .

На кой език?

spiralMatrix - Pastebin.com