Sort Three Numbers

Здравейте,

Judge гърми при един test case само и ми изкарва 90 точки. Не мога да хвана къде е проблема. Ще съм благодарен на малко съдействие.

Ето кодът:
int num1 = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
int num2 = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
int num3 = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

  if (num1 > num2 && num1 > num3){

    if (num2 > num3) {
      System.out.println(num1 + " " + num2 + " " + num3);

    } else {
      System.out.println(num1 + " " + num3 + " " + num2);

    }
  } else if (num2 > num1 && num2 > num3) {

    if (num1 > num3) {
      System.out.println(num2 + " " + num1 + " " + num3);

    } else {
      System.out.println(num2 + " " + num3 + " " + num1);

    }
  } else if (num3 > num1 && num3 > num2) {

    if (num1 > num2) {
      System.out.println(num3 + " " + num1 + " " + num2);

    } else {
      System.out.println(num3 + " " + num2 + " " + num1);

    }
  }
}

Помисли върху сценарии, в които имаш равенство между две числа. Например, какво ще стане, ако подадените числа са 4, 4, 5, или 4, 4, 4.

1 Like

добавих равенство и се получи :slight_smile: Благодаря!