Sort Three Numbers

Здравейте,
От скоро съм тук във форума,наскоро се захванах да решавам задачи и ми стана вече и интересно.С повечето се справям но с тази Sort Three Numbers стигнах до 90% и не мога да разбера къде греша. на тест 5 ми дава Test case #5: Wrong Answer [0.03 s, 14.0 MB]

Your output (clipped)

762 762 214
Може и да греша , но чисто математически грешка не виждам.
ето и моя код.
using System;

namespace sort_3_numbers
{
internal class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
int b = int.Parse(Console.ReadLine());

    int c = int.Parse(Console.ReadLine());
    int mid = 0;
    int max = -10000;
    int min = 10000;
    if (a > max)
    {
      max = a;
    }
    if (b > max)
    {
      max = b;
    }
    if (c > max)
    {
      max = c;
    }
    if (a < min)
    {
      min = a;
    }
    if (b < min)
    {
      min = b;
    }
    if (c < min)
    {
      min = c;
    }
    if (a <= max && a >= min)
    {
      mid = a;
    }
    if (b <= max && b >= min)
    {
      mid = b;
    }
    else// if (c < max && c > min)
    {
    mid = c;

    }
    
    Console.WriteLine($"{max} {mid} {min} ");

  }
}

}

Въведи 20 30 10 , и ще видиш как ти се чупи кода. Проблема идва от mid променливата.

Благодарности,
нещата са поправени :slight_smile:

На мен също ми дава 90 точки а всичко пробвах :confused:
int number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
int number2 = int.Parse(Console.ReadLine());
int number3 = int.Parse(Console.ReadLine());

    bool trueCondition = (number1 <= 1000) && (number1 >= -1000) && (number2 <= 1000) && (number2 >= -1000) && (number3 <= 1000) && (number3 >= -1000);
    if (trueCondition == true)
     { 
      if ((number1 > number2) && (number1 > number3))
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 > number2) && (number1 > number3) && (number3 > number2))
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number3}" + " " + $"{number2}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 > number2) && (number1 < number3))
      {
        Console.WriteLine($"{number3}" + " " + $"{number1}" + " " + $"{number2}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 < number2) && (number1 > number3))
      {
        Console.WriteLine($"{number2}" + " " + $"{number1}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 < number2) && (number1 < number3) && (number2 > number3))
      {
        Console.WriteLine($"{number2}" + " " + $"{number3}" + " " + $"{number1}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 < number2) && (number1 < number3) && (number2 < number3))
      {
        Console.WriteLine($"{number3}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number1}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 == number2) && ((number1 = number2) > number3))
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if( (number1 == number2) && ((number1 = number2) < number3))
      {
        Console.WriteLine($"{number3}" + " " + $"{number1}" + " " + $"{number2}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 == number3) && ((number1 = number3) < number2))
      {
        Console.WriteLine($"{number2}" + " " + $"{number1}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 == number3) && ((number1 = number3) > number2))
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number2 == number3) && ((number2 = number3) > number1))
      {
        Console.WriteLine($"{number2}" + " " + $"{number3}" + " " + $"{number1}");
      }
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number2 == number3) && ((number2 = number3) < number1))
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
        
    }
    if (trueCondition == true)
    {
      if ((number1 == number2) && (number2 == number3))
      {

        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }

При 30 10 20 принтира 2 реда 30 10 20 , 30 20 10
Подхода ти е ОК , но махни този буул trueCondition ,
тези constraints са единствено и само ориентировъчни , за да знаеш какъв тип данни да ползваш.
Отделно когато проверяваш нещо if(trueCondiiton == true) няма нужда от == true , то се подразбира. Вместо това if(trueCondiiton==true) трябва да провериш нещо др. Или по-скоро
това което е във вътрешния if да излезе отвън , а вътре да провериш нещо друго

Здравейте,
може да пробвате да я решите с Math.Min & Math.Max :slight_smile: така ще успеете в 3 реда да стигнете до резултата.
Успех

Description

Write a program that enters 3 real numbers and prints them sorted in descending order.

 • Use nested if statements.
 • Don’t use arrays and the built-in sorting functionality.

Ок, дори да е така, коментара пак е голям жокер. Може да намериш само най голямото и най малкото число, по този начин вече ще знаеш и средното :slight_smile: Няма нужда да проверяваш всички комбинации :slight_smile:

Остави хората да се помъчат :slight_smile: има време за тези “улеснения”

В моя код съм стигнал до мин и мах числа успешно и без вградени методи,дано да се сети как да намери и средното число,благодарение на Мирослав се сетих и къде греша при средното число. Иначе улесненията са хубаво нещо :slight_smile:

По принцип ако искаш да “блеснеш” с различен подход, може да намериш 2 пъти най малкото (така ще имаш най малкото и средното) :smiley: и лесно ще намериш най голямото :smiley:

Не мога да се сетя какво трябва да проверявам… Правя опити но все безуспешни

Между другото , в горния код който виждам правиш супер много проверки … не знам защо толкова много.
1-во искаш да провериш дали 1-вото е по-голямо от 2-рото и 3-тото , ако е по-голямо , какво те интересува след това ? Да кажем имаш 10 20 30 , ясно е , че 30 е най-голямото , но това не е достатъчно , какво друго трябва да провериш ?

Средата? Последният ми код е този и ми даде 100 точки.

 int number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int number2 = int.Parse(Console.ReadLine());
    int number3 = int.Parse(Console.ReadLine());

    
        if ((number1 > number2) && (number1 > number3))
    {
      if (number2 > number3)
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    
    
    
    if ((number1 > number2) && (number1 > number3))
    {
      if (number3 > number2)
      { 
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number3}" + " " + $"{number2}");
      }
    }
    
    
    if ((number1 > number2) && (number1 < number3))
    {
      if (number3 > number2)
      {
          Console.WriteLine($"{number3}" + " " + $"{number1}" + " " + $"{number2}");
      }
    }    if ((number1 < number2) && (number1 > number3))
    {
      if (number2 > number3)
      { 
        Console.WriteLine($"{number2}" + " " + $"{number1}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    
    if ((number1 < number3) && (number2 > number3))
    {
      if (number2 > number1)
      {
        Console.WriteLine($"{number2}" + " " + $"{number3}" + " " + $"{number1}");
      }
    }
    
    if ((number1 < number2) && (number2 < number3))
    {
      if (number3 > number1 )
      {
        Console.WriteLine($"{number3}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number1}");
      }
    }


    if (number1 == number2)
    {
      if ((number1 = number2) > number3)
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    
    
    if (number1 == number2) 
    {
      if ((number1 = number2) < number3)
      {
        Console.WriteLine($"{number3}" + " " + $"{number1}" + " " + $"{number2}");
      }
    }
    
    
    if (number1 == number3)
    {
      if ((number1 = number3) < number2)
      {
        Console.WriteLine($"{number2}" + " " + $"{number1}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    
    if (number1 == number3) 
    {
      if ((number1 = number3) > number2)
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
    
    if (number2 == number3) 
    {
      if ((number2 = number3) > number1)
      {
        Console.WriteLine($"{number2}" + " " + $"{number3}" + " " + $"{number1}");
      }
    }
    
    
    if (number2 == number3) 
    {
      if ((number2 = number3) < number1)
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
        
    
    if (number1 == number2) 
    {
      if (number2 == number3)
      {
        Console.WriteLine($"{number1}" + " " + $"{number2}" + " " + $"{number3}");
      }
    }
1 Like

А вместо да правиш отделни if проверки , защо не ползваш else ? вътре в нест-натия if