Sort Three Numbers

Здравейте.
Върнах се да реша една от задачите за conditional statements и ми дава 90 точки. Не мога да разбера какъв е проблемът. Задачата е Sort Three Numbers. Осмата задача от Conditional Statements Coding Tasks в Alpha Java Preparation.
Отдолу оставям линк към кода ми.
Благодаря.

Постави във всяка проверка и знак = и всичко е ок. ( a >= b) && (a >= c) , ((b >= a) && (b >= c)) и (c >= a) && (c >= b).

1 Like

Работи, благодаря много! :slight_smile: