Sort Three Numbers

Здравейте кода, когато го execute-вам в intellij работи и спазва условията, но judge не го приема. Може ли насока, ето го кода.

public static void main(String[] args){
// load scanner
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
// read input
int a = scanner.nextInt();
int b = scanner.nextInt();
int c = scanner.nextInt();
// check if in range
if ((a>=-1000 && a<=1000) && (b>=-1000 && b<=1000) && (c>=-1000 && c<=1000)){
// compare input & print in decending order
if (a>b){
if (b>c && a>c) {
System.out.print(a + " " + b + " " + c );
}
if (b<c && a>c){
System.out.print(a + " " + c + " " + b );
}
} if(b>a) {
if(b>c && a>c){
System.out.print(b + " " + a + " " + c );
}
if(b>c && c>a){
System.out.print(b + " " + c + " " + a );
}
if(c>a) {
if(c>b && a>b){
System.out.print(c + " " + a + " " + b );
}
if(c>b && b>a){
System.out.print(c + " " + b + " " + a );
}
}}}}}

Добави = във вътрешните проверки <= >=