Sort Three Numbers C#

Някой може ли да ми каже защо, макар задачата ми да дава правилни резултати, системата не я приема въобще?

Здравей,

Първо погледни внимателно кодът на ред 56 - там връщаш резултата от булевата променлива threeTwoOne, вместо да изпишеш конкретните числа. След тази корекция ще вземеш по-голямата част от точките. За да вземеш останалата част от точките, трябва да провериш дали са коректни проверките на редовете от 18 до 25.
Като допълнителен съвет, можеш да премахнеш проверката за това дали числата се намират между 1000 и -1000: в условието се има предвид, че като входни данни винаги ще получаваш числа в посочения диапазон.

Поздрави!

2 Likes