Sort Numbers Task Python

Здравейте! Имам нужда от помощ с тази задача. Стигнах до тук:

list=input().split(’,’)
list.sort()
list.reverse()
for i in list:
print(i,end=’, ')

Как да пропусна последната запетая?

list=input().split(’,’)

list.sort()

list.reverse()

solution = ‘’

for i in list:

solution += str(i) + ', '

formatted_solution = solution.rstrip(’, ')

print(formatted_solution, end = ’ ')

  1. Създаваме един празен str variable на solution = ‘’ и започваме да го пълним с луупа.

for i in list:

solution += str(i) + ', '
  1. след завършването на цикъла форматираме solution със rstrip(’, ') и го запазваме като нов variable на име formatted_solution

  2. разпечатваш formatted_solution на един ред с , end = ’ ’

Не съм сигурен, че е оптимално, но се надявам да ти свърши работа! :slight_smile:

1 Like

За съжаление не е това решението. Само в един случай е правилно. Явно подхода е грешен

numbers = input().split(",")

listIntNumbers = list(map(int,numbers))

sortedNumbers = sorted(listIntNumbers, reverse=True)

print(*sortedNumbers, sep = ", ") 

Едно едно елементарно решение в което можеш да си проследиш какво става.Реално не се сещаш как се форматира принта.

Цикъла усложнява нещата допълнително.

1 Like

output.removesuffix(’,’), където output е variable от тип string

1 Like