Sort Numbers JS

Здравейте,
Някой има ли идея защо решението на конкретната задача ми минава само с 20 от 100 точки (пробвах и с решение с for loop, но резултатът е пак същият):

Write a program that reads a list of numbers separated by a comma and space.

Arrange the numbers in descending order.

Output all numbers on a single line, separated by a comma and a space.

  • On the only line you will receive all the numbers to be sorted.

  • On the only line of output, print all the numbers sorted in format n1, n2, n3, .. n

Здрасти, защо си hardcode-нал масива? Може би ти минава само 1/5 кейса, който е с инпут 1/2/3 :slight_smile:

1 Like

Не разбирам кое е hardcode-натото в случая :smiley: Минаваше си и с другия инпут. Осъзнах обаче, че при по-големи числа сортирането хич го няма. Намерих локално решение, но в джъджа вече съвсем не минава:

let input = [
‘1’,
‘2’,
‘9’,
‘4’,
‘11’,
‘78’,
]

let print = this.print || console.log;
let gets = this.gets || ((arr, index) => () => arr[index++])(input, 0);

let num = +gets();
let sorted = input.sort((function(a, b){return a-b}));
let reversed =sorted.reverse().join(", ");

console.log(reversed);

Мисълта ми е, че Judje се опитва да изпълни кода който си написала срещу различен input.
Еxample input:
1, 3, 2
1, 5, 6, 7, 1, 2
10, 2, 3, 123, 124, 245, 245, 123
123123, 444444, 55555, 666666
а при теб input-а винаги е [1, 2, 3] или [1, 2, 9, 4, 11, 78]
Трябва да edit-неш програмата да работи с input който ти подават - Write a program that reads a list of numbers separated by a comma and space.

3 Likes

Много благодаря за включването. Не знам защо съм тръгнала с идеята, че инпута ще идва по съвсем различен начин :face_with_spiral_eyes:

1 Like