Sort Numbers Java

Sort Numbers Java
0

Христос Воскресе!

Здравейте,
имам проблем с задача от Arrays при която не мога да стигна до решението,как аджеба да махна последната запетая от уравнението.

Условието на задачата е да сортнем от най-голямо към най-малко.

https://pastebin.com/059GMiEB

Дори ако след последния print изпринтя size - 1 , при вход 1,2,3 ми връща 3,2,1,3 или в най-добрия случай 3,2,1, последната запетая ми е проблем.

Здравей,

Виж погледни тази статия: https://stackoverflow.com/questions/409784/whats-the-simplest-way-to-print-a-java-array и https://www.javatpoint.com/java-string-replace

Идеята е да се получи нещо подобно:
System.out.println(Arrays.toString(array).replace(“oldChar”,“newChar”));

Също може да използваш if statement за последната итерация на цикъла да не слага “,”

3 Likes