Sort Numbers - Compile Error at Submission (C#)

Здравейте!

Кодът ми изпълнява предназначената функция, но при предаването на решението ми за задачата Sort Numbers от раздела за практически задачи към масиви, получавам грешка Compile Error.

Ще се радвам на помощ за разясняването на това как мога да коригирам кода, за да бъде прието решението ми!


Сплитваш със запетайка и спейс .Split(", "); а трябва да е .Split(',');
На 12 ред създаваш нов арей с дължината на арей с име ‘inputClean’ който не съществува.След това пак използваш несъществуващо име да върти до дължината му цикъл на ред 20.

Освен това може да ги събереш със запетая накрая и да ги принтираш със: Console.WriteLine(String.Join(",", inputint)); без цикли.

Благодаря много за помощта!
Получих 100-те точки. Единствено в Console.WriteLine(string.Join(", ", inputint)); трябваше да използвам двойните кавички и спейс (вместо ‘,’) за да връща програмата валиден резултат.