Smaller, greater or equal?

Здравейте, тази задача ме затруднява, дали ако е възможно да се даде някакво решение.
Write a program that reads from the console a sequence of n integer numbers and returns these numbers on a single line with the correct sign ( < , > or = ) between the numbers.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace Rotate_List
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] input = Console.ReadLine().Split(' ');
      int[] nums = new int[input.Length];

      List<string> result = new List<string>();
      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        nums[i] = int.Parse(input[i]);
      }
      result.Add(nums[0].ToString());

      for (int i = 0; i < nums.Length - 1; i++)
      {
        if (nums[i] < nums[i + 1])
        {
          result.Add("<");
        }
        if (nums[i] == nums[i + 1])
        {
          result.Add("=");
        }
        if (nums[i] > nums[i + 1])
        {
          result.Add(">");
        }
        result.Add(nums[i + 1].ToString());
      }
      Console.WriteLine(string.Join(" ", result));
    }
  }
}
1 Like

Благодаря много!

За нищо. Разбираш ли всичко което се случва ? Ако има нещо неясно, питай.

Здравей Миро/Георги

Аз също много мъчех тази задача, без масив. Понеже това е следващата ни лекция, ще е любопитно да намерим решение без да използваме този метод.
Някакви насоки? Благодаря предварително

И аз не намерих решение без масив, доста ме измъчи и мен…

1 Like

Ето идея , но не е доизпипано.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace Rotate_List
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string result = "";
      int temp = 0;
      int current = 0;
      int count = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < count; i++)
      {
        current = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (current > temp)
        {
          result += "<" + current;
          temp = current;
        }
        else if (current < temp)
        {
          result += ">" + current;
          temp = current;
        }
        else if (current == temp)
        {
          result += "=" + current;
        }
      }
      Console.WriteLine(result);

    }
  }
}
1 Like

Бутнах го малко , кажете дали е това все пак :slight_smile:

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace Rotate_List
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string result = "";
      int temp = 0;
      
      int count = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < count - 1; i++)
      {
        if(i == 0)
        {
          int num = int.Parse(Console.ReadLine());
          temp = num;
          result += num;
        }
        int current = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (current > temp)
        {
          result += "<" + current;
          temp = current;
        }
        else if (current < temp)
        {
          result += ">" + current;
          temp = current;
        }
        else if (current == temp)
        {
          result += "=" + current;
        }
      }
      Console.WriteLine(result);

    }
  }
}
2 Likes

При мен работи. Браво! Много благодаря! Tочно тази първа проверка в цикъла ми убягваше…

1 Like