Sequence in Matrix

Здравейте !
Judge ми дава едва 30 точки на задачата ‘Sequence in Matrix’.
->https://judge.telerikacademy.com/problem/28seqinmatrix и не мога да открия проблема.
Ще се радвам,някои да сподели мнение.

Това е моя код ==> https://pastebin.com/whYyuVus

До колкото разбрах от условието , трябва да проверяваш всички диагонали , а не само основните два .

1 Like

Привет!
Според мен логиката за обхождане на диагоналите не е правилна.
Освен това не мога да разбера какво прави кода от редове 16 до 22… защото по условие n и m са по-големи от 3, а и има нещо глобално в променливите там…

Привет,
Ако още не си се справил, след лекциите може да коментираме и обсъдим, предполагам готово решение не искаш, а целта е да се получи по ТВОЯ начин.

1 Like