Rotate List

preparation

#1
import java.util.*;

public class RotateList {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    String list = scanner.nextLine();
    String n = scanner.nextLine();

    int rotations = Integer.parseInt(n);    List<Integer> result = new ArrayList<Integer>();
    String[] one = list.split(",");

    for (int i = 0; i < one.length; i++) {
      result.add(Integer.parseInt(one[i]));

    }    if (rotations>one.length){
      Collections.rotate(result, rotations+2);
    }else {
      Collections.rotate(result, rotations);
    }


    System.out.println(Arrays.toString(new List[]{result}).replace("[", "").replace("]", "").replace(" ", ""));
  }
}

един тест не минава моля за помощ :slight_smile:


#2

Здрасти, тук пак не съм сигурен, но мисля че проблемът ти е в това +2 в if стейтмънта, където ги въртиш. Според мен това 2 е предвидено за едно цяло завъртане и нещо, а в тоя тест са сигурно 5,6 завъртания и следователно тоя коефициент 2 не работи. Може би трябва да пробваш без Колекции .