Rotate List

preparation

#1

Здравейте, задачата ми минава в IntelliJ, но дава грашка в judge. Kаква е причината?

import java.util.*;
import java.util.Scanner;

public class RotateList {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner (System.in);
    String[] line = scan.next ().split (",");
    int n=scan.nextInt ();

    Collections.rotate (Arrays.asList (line),-n);
    System.out.println (Arrays.toString (line).replace ("["," ").replace("]"," "));
  }
}

#2

Примерните тестове, които са дадени в задачата излизат ли ти?


#3

Открих си грешката - била съм оставила ненужни интервали, благодаря.