Rotate list - JS

Имам проблем със задача - Rotate list.
Задачата дава правилни отговори, но не мога да махна скобите. Ако опитам със join(), нещо тотално се обърква.
https://pastebin.com/MRNGX9K8

Здравей,

Става със join, просто изведи rotate(nums, n) в променлива и на нея дай join().
let rightRotation = rotate(nums, n);
print(rightRotation.join(’,’));

1 Like

Благодаря за съвета, но си видях грешката. Бил съм оставил на N сплит и ми е изкарвало инпута, а не отговора.