Rotate list Javascript

Здравейте! Имам затруднения със задачата Rotate list. Дава ми 60/100 и не мога да разбера защо :confused:

Ето вашият код с корекция: rotate-list - Pastebin.com
Коригиран ред: Коригирайте N, ако е по-голямо от дължината на списъка:

 if (N > list.length) {

N = N % list.length; 

 }

test1

1 Like

Благодаря! :smiling_face:

1 Like