Reverse Number - JS Fundamentals

Здравейте,

Имам проблем с последните 2 теста от втората задача на масиви. Не виждам причина да не минават тестовете и ще се радвам, ако някой види такава и я сподели.

Решението ми:

Output от последните 2 теста:
Тест 1 - 8938173.371839833
Тест 2 - 390762.228141417

Условие на задачата:

Reverse Number

Description

Write a method that reverses the digits of a given decimal number.

Input

  • On the first line you will receive a number

Output

  • Print the given number with reversed digits

Sample tests

Input Output
256 652
123.45 54.321

Здравей,

При работа с големи числа, често при обръщане от стринг на число се появяват несъответствия. Например, при последния тест кейс input-a ти е числото 714141822.267092906. Ако го декларираш като стринг и използваш Number/+ пред стринга и логнеш резултата получаваш 714141822.267093(липсват 3 знака след десетичната запетая). Ако същото число е без десетична запетая: 714141822267092906 и го parse-неш към число, получаваш 714141822267092900. Няма нужда да взимаш инпута, който е стринг, да го правиш на число и след това отново на стринг - работи си директо с gets() без да го parse-ваш и самият стринг го split-вай, reverse-вай и тн., за да нямаш проблеми.

1 Like

Здравей, Ники,

Промених го на gets() входа, но го бях направил на +gets(), тъй като по условие пише, че входа ще е число и по презумпция с плюсче отпред го пиша. Минаха тестовете. Благодаря ти.

1 Like